• Beste VEW'ers,

  Zoals aangekondigd in de Van de Voorzitter van december jl. is onze jaarlijks Algemene Ledenvergadering (ALV) voor het seizoen 2021-2022 op 21 januari a.s. 

  VEW is een vereniging, en de leden hebben uiteindelijk het laatste woord. Statutair dient er jaarlijks een ledenvergadering te worden uitgeschreven.

  De ALV is dé kans om te horen hoe we er financieel voorstaan, en wat de begroting van het huidige seizoen is. Maar ook hoe we als bestuur in de wedstrijd staan, wat de ontwikkelingen van de jeugd zijn, wat het belang is van de kantinecommissie, wat de stichting doet en hoe zij er voor staat. Er kan zelfs gestemd worden over voorzitter en vice-voorzitter, aangezien hun termijn is afgelopen. En uiteraard dé kans om daarbij ook vragen te stellen, en/of voorstellen te doen.

  We hebben het volgende bedacht: 

  17:30 - 18:30 uur: Algemene Ledenvergadering 2022

  19:30 - 00:00 uur: Pubquiz

  Kortom, je bent van harte uitgenodigd op zaterdag 21 januari!

  Bijgaand de notulen van de ALV 2021. De financiële jaaroverzichten zijn op te vragen bij onze penningmeester Rob de Graaf (penningmeester@vewheemstede.nl).

  Het bestuur hoopt op een mooie opkomst, idealiter met vertegenwoordiging uit alle teams, senioren én jeugd.

   

  Met vriendelijke groet,

  Ronald Siezenga