• Beste VEW'ers,

   
  Op mijn vraag in de laatste "Van de Voorzitter" of we een online ALV organiseren, of de ALV uitstellen tot we bij elkaar kunnen zijn in ons clubhuis is een aantal reacties binnengekomen, en die waren allemaal voor uitstellen. Het bestuur is het daar mee eens, dus de ALV wordt tot nader orde uitgesteld.
   
  In onze statuten staat dat een ALV binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar moet worden gehouden, voor eind december dus. In de Corona-spoedwet van dit voorjaar is vastgesteld dat een ledenvergadering tot maximaal 4 maanden daarna kan worden uitgesteld, april 2021 dus.
   
  De voorbereidingen voor de ALV zijn overigens al weken in volle gang. De financiële verslagen zijn door de penningmeester opgemaakt en al gecontroleerd door de kascommissie. Al eerder heb ik gemeld dat we het afgelopen seizoen geen verlies hebben geleden, en dat we een gezond eigen vermogen hebben om klappen op te kunnen vangen. 
   
  Het bestuur is ook dit seizoen weer met volle inzet begonnen, en voor het eerst in jaren met een voltallige bezetting: Bram Bos als nieuwe secretaris, Rob de Graaf die bijgetekend heeft als penningmeester (beide hebben uiteraard de goedkeuring van de ALV nodig, maar dat zie ik met vertrouwen tegemoet), Michiel van Rooijen als jeugdvoorzitter, Rico Thoja de Wit als activiteitencoördinator, Harry Wierda als vice-voorzitter en ondergetekende.
   
  Aanpassingen clubhuis
   
  De Stichting VEW-HFC Heemstede die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het clubhuis, is van plan om een aantal werkzaamheden uit te voeren, waarvoor een lening moet worden aangegaan. De werkzaamheden betreffen zowel (groot) onderhoud als verduurzaming, waarbij we energiekosten en onderhoudskosten kunnen besparen. De leden van beide verenigingen moeten daarmee akkoord gaan. Het bestuur wil jullie op korte termijn uitnodigen om je mening te geven over deze investeringen, ofwel via email, ofwel via een online vergadering. Houd de mailbox de komende weken dus in de gaten voor nadere informatie.
   
   
  Met hartelijke groeten,
  Ronald Siezenga
  Voorzitter VEW