• Coronaprotocol

  Onderstaand vind je het coronaprotocol van voetbalclub VEW Heemstede, voorafgegaan door een samenvatting van de belangrijkste punten. Als vereniging rekenen we erop dat een ieder die ons sportpark betreedt, de maatregelen in acht neemt en zich aan de voorschriften houdt zodat we samen veilig en gezellig onze sport en hobby's kunnen blijven uitoefenen.

 • Kaders Rijksoverheid per 25 september 2021

  Richtlijnen algemeen

  Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd 

  op de landelijk geldende maatregelen. 

  • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

  • schud geen handen;

  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

  • de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer coronatoegangsbewijs verplicht is en de plicht om registratie aan te bieden vervalt in zijn geheel;

  • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto;

  • alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;

  • publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan; 

  • alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities (zie volgende bullet) geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder;

  • onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Zie bijlage ministeriële regeling 8 december 2020 met de bedoelde professionele sporten;

  • voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds;

  • sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere wedstrijden tegen meerdere teams zijn toegestaan;

  • voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours geen coronatoegangsbewijs noodzakelijk is

  Horeca en sport 

  Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport is er een aantal uitzonderingen. Zo is het mogelijk 

  om een deel van de sportkantine of multifunctionele locatie, de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine en multifunctionele locatie gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

  Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;

  Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het gebruik van het terras buiten en het afhalen van eten en drinken;

  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine;

   

  Deze informatie is gekopieerd uit het Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF. Voor het gehele document, zie protocol-verantwoord-sporten-v24092021.pdf (nocnsf.nl)