• Woensdagavond 15 mei speelden we in de kantine de Tweede Helft met ongeveer 45 aanwezigen. Ronald deed de aftrap, en deelde kort de uitkomst van de Eerste Helft, onze nieuwe missie en visie. Met name over de visie werd een aantal scherpe vragen gesteld, daar gaan we verder mee. 

   
  Tijmen nam vervolgens het stokje over en introduceerde de nieuwe organisatiestructuur: naast het bestuur (met de commissies van penningmeester en secretaris) een zestal commissies: communicatie, activiteiten, vrijwilligers, sponsoring, technisch en facilitair. Elke commissie bestaat uit één of twee ambassadeurs en een aantal teamleden die handen en voeten geven aan wat er in de commissie nodig is. Voor elke commissie wordt het beleid bepaald, en worden de functies beschreven. Het vrijwilligerswerk wordt dan gekoppeld aan commissies en functies, in plaats van andersom, zoals nu het geval is. Het risico dat we nu lopen is dat als een vrijwilliger stopt, er direct gaten vallen in ons vrijwilligerswerk. Met het werken in commissies gaan we dat beperken. De ambassadeurs zullen regelmatig aanschuiven bij het hoofdbestuur.
   
  De vele aanwezigen hebben zich na de uitleg van Tijmen over tafels verspreid waarbij ze gevraagd werd functies en taken te beschrijven voor de commissie van voorkeur. Ook werd gevraagd aan deelnemers om zich op te geven als ze hiermee verder wilden, en een aantal heeft hieraan ook gehoor gegeven.
   
  Al met al een avond waar de voorbereidingsgroep met plezier en dankbaarheid op terugkijkt!