• Missie, visie en kernwaarden

  Uit de geschiedenis en traditie waar VEW uit voort is gekomen past één woord dat kenmerkend is voor waar we als club voor staan, en dat we ook als leidraad voor de toekomst zien: geborgenheid. 

  Sinds de oprichting in 1926 staan bij VEW de volgende kernwaarden hoog in het vaandel:

  •plezier en vriendschap staan voorop

  •je hebt een naam, je bent géén nummer

  •je kunt bij VEW veilig voetballen

  •we zijn betrokken bij, en hebben aandacht voor anderen

  •je mag jezelf zijn 

  Bij VEW kan ieder spelend lid en vrijwilliger zijn of haar eigen ambities nastreven, maar altijd binnen de kaders van deze kernwaarden.