• Bestuur

KERSTWENS VAN DE VOORZITTER


Beste VEW-er,

De winterstop is inmiddels begonnen, en daarmee is de eerste seizoenshelft achter de rug. Ons vlaggenschip VEW1 staat na twee mooie overwinningen op rij op een keurige vierde plaats. Ons jeugdteam Onder 19 staat zelfs op een afgetekende eerste plaats!

Op vrijdag 17 november was de jaarlijkse algemene ledenvergadering; na goedkeuring van de leden, is die avond het bestuur behoorlijk gewijzigd. Wouter Hamann is onze nieuwe secretaris, Rob de Graaf heeft Maarten Veenhof opgevolgd als penningmeester, en ik heb het stokje overgenomen van Harry Wierda, die precies tien jaar voorzitter van VEW is geweest. Harry blijft in het hoofdbestuur als vice-voorzitter.

Langs deze weg bedank ik Harry en Maarten voor hun inzet de afgelopen jaren!

Op zaterdag 6 januari vanaf 16:00 uur is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, waar we met elkaar het glas heffen op het nieuwe jaar. Je bent uiteraard van harte welkom.

Tenslotte nog een oproep. Met het wegvallen van de Buitenschoolse Opvang zijn we een belangrijke inkomstenbron kwijtgeraakt, en daarom zijn we actiever dan voorheen op zoek naar donateurs. Wil je ook donateur worden van onze mooie club geef je dan op via de site (https://www.vewheemstede.nl/clubvan100). Ons streven is om dit seizoen minimaal 50 donateurs te werven. Help jij ons mee om dit doel te behalen?

Tot ziens op zaterdag 6 januari!

Ik wens je inspirerende kerstdagen en alle goeds voor 2018!

Ronald Siezenga

Voorzitter VEW


64 views