• Tom Enthoven

08/11 - ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 - Aanvangstijd 20:00


Op 8 november vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VEW plaats. Wil jij inspraak hebben in de te varen koers van onze mooie club? Of heb je ideeën/suggesties/voorstellen om de club verder te helpen in sportief, financieel of sociaal opzicht? Zet dan 08-11-2019 in je agenda om 20:00!

Agenda

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2. Bespreking notulen vorige vergadering

3. Financiële overzichten seizoen 2018/2019

4. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe leden

5. Bespreking begroting seizoen 2019/2020

6. Verslag van de voorzitter

7. Pauze

8. Verslag van de jeugd

9. Verslag van de kantinecommissie

10. Verslag van de Stichting V.E.W. – HFC Heemstede

11. Samenstelling bestuur

12. Rondvraag

Bijlagen


0 views