• Tom Enthoven

In Memoriam Roland van Wijk


In Memoriam Roland van Wijk

Ons bereikte het bericht dat afgelopen zondag 26 mei Roland van Wijk op 71-jarige leeftijd is overleden. Roland van Wijk heeft jarenlang in VEW 1 gevoetbald en is van 1977 – 1984 voorzitter van onze vereniging geweest.

Roland begon zijn voetballeven bij HFC, waar hij het tot de aspiranten A bracht. Hij kwam vervolgens naar VEW omdat hij van huis uit niet op zondag mocht voetballen. In 1991 is hij weer terug gegaan naar HFC, om op de zaterdagmiddag bij de senioren, en later de veteranen te voetballen. Ook bij HFC heeft Roland een bestuursfunctie vervuld; het tekent de oprechte betrokkenheid bij de verenigingen waar hij actief was. En al was hij niet meer verbonden aan VEW, we konden altijd een beroep doen op zijn juridische kennis.

Het was bekend dat Roland al geruime tijd ziek was, maar toch komt het bericht van zijn overlijden als een schok. Met dankbaarheid denken we terug aan wat Roland voor VEW betekend heeft. Hij zal gemist worden.

Namens het hoofdbestuur,

Ronald Siezenga

Voorzitter VEW


0 views