• Op dinsdag 31 oktober verstrijkt de deadline voor het betalen van de contributie van dit seizoen Mocht je de contributie nog niet hebben overgemaakt doe dat dan a.u.b. alsnog zodat onze penningmeester rustig kan slapen.

    De contributie kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL27INGB0000340101 ten name van vv VEW onder vermelding van je naam en team waarin je speelt. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via penningmeester@vewheemstede.nl