• 31 oktober was de deadline voor het betalen van de contributie van dit seizoen, deze is inmiddels verstreken. Mocht je de contributie nog niet hebben overgemaakt doe dat dan alsnog.

    De contributie kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL27INGB0000340101 ten name van vv VEW onder vermelding van je naam en team waarin je speelt. Mocht jevragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via penningmeester@vewheemstede.nl