• Samen zijn we VEW
  Samen vernieuwen we VEW
  Samen voor VEW
   
  Hierbij nodig ik je van harte uit voor een interactieve inspiratieavond van onze club VEW op vrijdagavond 1 maart a.s. om 20:00 uur in de kantine. 
   
  Deze avond is de eerste in een serie van drie inspiratieavonden, namelijk 'de voorbeschouwing', 'de eerste helft' en 'de tweede helft', afgesloten met een 'nabeschouwing', een feest op de club!
   
  De 'voorbeschouwing' op 1 maart staat in het teken van het herijken van onze missie en visie. Waarom? Omdat tijden veranderen. VEW, ooit een bloeiende vereniging door een grote seniorenafdeling, is in de laatste jaren veranderd in een vereniging met een bloeiende jeugdafdeling die enorm gegroeid is. Goed nieuws voor VEW, de toekomst lijkt gewaarborgd, ook na het 100-jarig bestaan in 2026. Toch brengt deze verschuiving een noodzaak tot verandering met zich mee; we willen een toekomstbestendige vereniging worden met oog voor 'oud en vertrouwd'. En jullie mening telt! 
   
  Aan de hand van een aantal stellingen willen we, samen met zoveel mogelijk ouders van jeugdleden, senioren en iedereen die VEW een warm hart toedraagt, inzicht krijgen in wat er bij jullie leeft en de koers bepalen voor de komende jaren.
   
  Dus,
  Samen zijn we VEW
  Samen vernieuwen we VEW
  Samen voor VEW
   
  Daarom... tot vrijdagavond 1 maart (warming-up vanaf 19:30 uur).
   
  Met hartelijke groeten,
  Ronald Siezenga
  Voorzitter VEW