• Beste VEW'ers,
   
  Namens het bestuur wens ik je het allerbeste voor 2021. 
   
  Corona
  Inmiddels is bekend dat de lockdown wordt verlengd en dat die met een avondklok wellicht zelfs nog wordt verzwaard. Wat wordt er ongelooflijk veel gevraagd van de zorg, het onderwijs, de cultuursector, thuiswerkende ouders met kinderen om hen heen, de middenstand. Van organisaties als muziek- en toneelverenigingen, koren, kerken en sportverenigingen waar naast de activiteiten juist ook het sociale aspect zo groot is. Waar mensen bij elkaar betrokken zijn. Er is gelukkig een begin gemaakt met vaccineren, laten we hopen dat dat een verschil zal maken en dat we elkaar snel weer langs het veld of in de kantine mogen ontmoeten. Tot dan, hou vol!
   
  VEW sinds 1926
  De nieuwjaarsreceptie was de eerste activiteit die dit jaar niet door kon gaan. En daar was wel iets mooi te melden geweest; namelijk het feit dat we inmiddels 95 jaar bestaan. VEW is officieel in 1926 opgericht door leden van de Christelijke Jongemannen Vereeniging in Haarlem en werd op 2 januari dat jaar bij de Haarlemsche Voetbalbond ingeschreven als sportvereniging Volhardt en Werkt. Voetballen op zondag mocht niet, dus VEW werd een zaterdagvereniging en is dat altijd gebleven. Het woord ‘geborgenheid’ dat we voorstaan bij VEW, past wat mij betreft nog steeds prachtig bij de traditie waarop VEW is gegrondvest. Op naar de 100 jaar in 2026!
   
  Betrokkenheid
  Deze week was de belangenvereniging voor amateurclubs in het nieuws. Deze vereniging vreest dat het ledenverlies steeds groter wordt nu sinds oktober alle competities voor amateurs stilliggen. ‘Het wordt voor clubs steeds moeilijker om binding te houden met de leden.’ Ondanks het feit dat we bij VEW hiervoor nog geen aanwijzingen hebben, is het is een punt van zorg voor het bestuur. In de lockdown kunnen we geen alternatieven op de club ontplooien. Velen van ons zitten een groot gedeelte van de dag in online vergadersessies; zit je dan nog te wachten op een digitale pubquiz van VEW, om eens iets te noemen? Ik zou graag van jullie horen waar behoefte aan is en of er goede ideeën zijn om de betrokkenheid hoog te houden.
   
  Plannen rondom clubhuis
  De plannen voor verbetering en vergroening van ons clubhuis gaan ondanks alles gewoon door. Het bestuur is nog steeds bezig om alle noodzakelijke informatie te verzamelen, alvorens die aan de leden voor te leggen. Maar het lijkt erop dat de eerste online Algemene Ledenvergadering in onze geschiedenis eraan zit te komen.
   
  Met hartelijke groeten,
  Ronald Siezenga
  Voorzitter VEW