• Vertrouwenspersoon VEW

  Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

  Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar de juiste weg om een situatie op te lossen. De Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent.
  Zij zullen jou na de eerste opvang niet verder persoonlijk begeleiden.
  Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden (dat doen zij niet zelf) zullen zij samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken waar dat kan plaatsvinden of wie dat kan doen.
  In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden.
  De voetbalbond KNVB als wel Centrum veilig sport hebben daarvoor speciaal getrainde mensen die jou verder kunnen begeleiden.

  Waarmee kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen?
  Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:
  • Pesten en gepest worden,
  • Machtsmisbruik en verbale agressie,
  • Het gevoel dat je gediscrimineerd wordt
  • Agressie of geweld, (ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart,
  • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
  • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat),
  • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,
  • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag,

  De vertrouwenscontactpersoon (VCP) van VEW Heemstede

  'Binnen VEW streven wij naar een gezond voetbal-klimaat. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat naast de technische optimale faciliteiten de sfeer binnen de vereniging goed en veilig is. Correct en sportief gedrag is hierbij een voorwaarde. Wij streven er naar dat dit breed uitgedragen wordt en altijd aanwezig is. Desondanks kunnen er situaties zijn waarin het gedrag van leden of betrokkenen grensoverschrijdend is of als zodanig ervaren wordt. Voorbeelden hiervan zijn pesten, uitsluiten, fysiek geweld of sexuele intimidatie. Dit gedrag is niet acceptabel en mag zich niet herhalen. Binnen VEW is een VCP aangesteld om volledig vertrouwelijk van slachtoffers van dit grensoverschrijdende gedrag te horen wat precies gebeurd is. Naast een eerste opvang heeft de VCP tot taak het slachtoffer verder te adviseren in mogelijke acties en herhaling te voorkomen.


  In 2016 heeft de voorzitter mij gevraagd de eerste VCP-er te worden van de club. Sinds 1997 ben ik betrokken bij VEW. Eerst als moeder van onze 3 kinderen die op VEW een heerlijke tijd hebben gehad en nog hebben. Daarnaast als stichtingsbestuurslid. Inmiddels ben ik Obstetrie Verpleegkundige maar ben ook werkzaam geweest op de kinderafdeling en heb zo ervaring met kinderen en adolescenten in stressvolle en moeilijke situaties.


  Vanuit die achtergrond kan ik adequate hulp bieden door te luisteren, vertrouwen te geven en te adviseren. Via de website van VEW ben ik altijd bereikbaar voor vragen of een gesprek.'


  Marijke Voogd

  vertrouwenspersoon@vewheemstede.nl